There are no translations available.

Αγαπητές/οί συναδέλφισες συνάδελφοι,

Το Διοιηκητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΒΝ με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 17/12/2022 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 85/22 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου» (Προσοντολόγιο –Κλαδολόγιο).

Ο μεγάλος και δύσκολος αγώνας μας για την αποκατάσταση της επαγγελματικής ταυτότητας του κλάδου και την ανάδειξη του επιστημονικού παιδαγωγικού του ρόλου δικαιώνεται.

Ο αναχρονιστικός τίτλος Βρεφονηπιοκόμος από τις 17/12/2022 πλέον αποτελεί ιστορικό παρελθόν.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες νέες νομικές διατάξεις, όπως αναφέρονται στο νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο:

  • Ο κλάδος ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ και εντάσσεται στον Η’ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (στον συγκεκριμένο τομέα εντάσσονται οι εξής κλάδοι: Ειδικών Παιδαγωγών, Νηπιαγωγών, Παιδαγωγών (Δημ/κής Εκπ/σης), Μαθηματικών, Ξένων Γλωσσών, Φιλολογικών σπουδών, Φυσικής Αγωγής) (βλ. σελ. 5771).
  • Συστήνεται κλάδος ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ και εντάσσεται στον Η’ ΤΟΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετά τα ανωτέρω το ΔΣ του ΠΑΣΥΒΝ καλεί όλα τα μέλη του να ενημερώσουν άμεσα τους φορείς που εργάζονται για την έκδοση του νέου ΦΕΚ και να τους επιστήσουν την προσοχή στα κάτωθι:

  • Το αργότερο έως τις 17 Φεβρουαρίου 2023 υποχρεούνται όλοι οι φορείς να αντιστοιχήσουν τον κλάδο ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας με τον κλάδο ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας. Στον νέο κλάδο εντάσσονται όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) οι οποόι είναι απόφοιτοι των Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής των ΤΕΙ/ΑΤΕΙ.
  • Η αντιστοίχηση του κλάδου θα πραγματοποιηθεί με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του εκάστοτε φορέα.

Επίσης οι φορείς υποχρεούνται να προβούν σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄224) για να μπορούν να συμμετέχουν στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Οι νέοι Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται πλέον σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 85/2022.

Με την έκδοση του νέου ΠΔ, άνοιξε ο δρόμος για την πρόβλεψη και πρόσληψη των νέων αποφοίτων από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας τα οποία αποτελούν μετεξέλιξη των αντίστοιχων Τμημάτων των ΑΤΕΙ, γεγονός που αποτελεί ακόμα μια σημαντική κατάκτηση, για την ισότιμη πρόσβαση όλων των αποφοίτων των Τμημάτων μας σε θέσεις εργασίας του Δημοσίου.

Αισθανόμαστε την μεγάλη ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους Προέδρους των Πανεπιστημιακών μας Τμημάτων και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του ΠΑΔΑ, κ. Πετρογιάννη Κωνσταντίνο, για την καθοριστική τους συμβολή στην μετονομασία του κλάδου.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Το νέο Προσοντολόγιο Κλαδολόγιο φέρνει δύο σημαντικές αλλαγές, αφενός η μετονομασία του κλάδου έχει απόλυτη συνάφεια του τίτλου σπουδών με το εργασιακό αντικείμενο και αφετέρου ο κλάδος παύει να εντάσσεται στους υγειονομικούς κλάδους.

Η μετονομασία του κλάδου κατέχει ιδιαίτερη βαρύτητα όμως, όχι μόνο για θέματα statous, αλλά και επί της ουσίας αφού η ενοποίηση δύο κλάδων με την ίδια ονομασία ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας αποτελεί πλέον ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ!!!

Ο αγώνας μας είναι συνεχής και πλέον βαδίζουμε με αισιοδοξία και σθένος για την εξομοίωση των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας και Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ ώστε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο και ισχυρό κλάδο ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας!!!

Who's Online

We have 26 guests online

Membership Application

Are you an early childhood educator?
Become a member now!!!

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube