Μαθήματα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:
 
Γενικής υποδομής : Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στατιστική, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Νεοελληνική Γλώσσα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή-Ιστορία Τέχνης, Αγωγή Υγείας, Στοιχεία ανατομίας-φυσιολογίας.

Ειδικής υποδομής : Σύγχρονες Τάσεις προσχολικής Αγωγής, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία Ι, Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική, Βρεφονηπιοκομία Ι, Βρεφονηπιοκομία ΟΙΗ, Εξελικτική Ψυχολογία βρεφικής ηλικίας, Εξελικτική Ψυχολογία νηπιακής ηλικίας, Μεθοδολογία ¨Ερευνας, Θεωρία και Μεθοδολογίας δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ.

Ειδικότητας : Εικαστικά Ι, Εικαστικά ΙΙ, Μουσικοπαιδαγωγική Ι, Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ, Βρεφονηπιοκομία Ω, Παιδική Λογοτεχνία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι, Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Κουκλοθέατρο, Παιδαγωγικό Υλικό, Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Ειδικη Αγωγή, Νευροφυσιολογία (Βρεφονηπιοκομία VII, Βρεφονηπιοκομία VI, Θεωρία και Μεθοδολογία δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ.

Στην κατηγορία των γνωστικών αντικειμένων ΔΟΝΑ εντάσσονται τα αντικείμενα της Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας που είναι βασικά για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, εργαστηρίων και υπηρεσιών σχετικών με την ειδικότητα, αλλά και αντικείμενα Ανθρωπιστικών σπουδών είτε της ειδικότητας, όπως είναι η Διαπολιτισμική Αγωγή ή του ευρύτερου γνωστικού πεδίου, όπως: Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας Ι, Στοιχεία Οικονομίας και Διαχείρησης Βρεφονηπιακών Σταθμών, Οργάνωση και Διοίκηση Παιδικών Σταθμών, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας ΙΙ και Κοινωνική Πρόνοια Ι.

Επισκέπτες

Έχουμε 26 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube