Μέθοδοι διδασκαλίας τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Η διδασκαλία περιλαμβάνει Θεωρητικά και Μικτά μαθήματα.

α) Θεωρητικά Μαθήματα
Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις στη διάρκεια των οποίων είναι σημαντικό για τον/την φοιτητή/τρια να παίρνει σημειώσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στην περαιτέρω μελέτη. Σε μερικά μαθήματα ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να γράψει μια εργασία σε ένα θέμα, το οποίο προτείνεται από το διδάσκοντα. Μερικές φορές αυτή η εργασία είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της απόδοσης του/ της φοιτητή/ τριας. Εάν αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να ξαναδώσει εξετάσεις στη Β’ εξεταστική περίοδο.

β) Εργαστηριακά Μαθήματα
Για το εργαστήριο ενός μαθήματος δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στη διάρκεια των δύο περιόδων των γραπτών εξετάσεων. Πραγματοποιούνται όμως διαρκείς αξιολογήσεις σε προφορικό ή γραπτό επίπεδο κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Από το σύνολο αυτών των αξιολογήσεων εξάγεται ο τελικός βαθμός του εργαστηριακού μαθήματος. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός εργαστηριακού μαθήματος προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή του φοιτητή στο 80%, τουλάχιστον, του όλου αριθμού των προβλεπομένων εργαστηριακών ασκήσεων. Αν ο φοιτητής/τρια αποτύχει, μπορεί να επαναλάβει το μάθημα αυτό το επόμενο εξάμηνο.

γ) Μικτά μαθήματα
Ένα μικτό μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό μέρος και το εργαστηριακό μέρος. Οι εξετάσεις για το μικτό μάθημα ακολουθούν τις διαδικασίες του θεωρητικού μαθήματος α) για το θεωρητικό μέρος του και β) τις διαδικασίες του εργαστηριακού μαθήματος για το εργαστηριακό μέρος του. Ο μέσος όρος των ανεξάρτητων αυτών αποτελεσμάτων είναι ο βαθμός του μικτού μαθήματος. Ένα μάθημα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς εάν ο/ η κάθε φοιτητής/τρια έχει τουλάχιστον τη βάση της βαθμολογίας που είναι το 5 (πέντε). Όταν ένα μάθημα αποτελείται από το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος φοιτητής/τρια πρέπει να έχει βαθμολογία 5 (πέντε) σε κάθε μέρος για να θεωρηθεί ότι έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το μάθημα.

Επισκέπτες

Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube