Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ ΦE
1011 Βασικές Αρχές Ψυχολογίας 3 5 9
1021 Αγωγή Βρέφους Ι 2 3 6
1022 Αγωγή Βρέφους Ι 2 2 2
1031 Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων 2 4 5
1032 Συστηματική Παρατήρηση Βρεφών και Νηπίων 2 2 2
1041 Παιδιατρική Ι 3 4 9
1051 Παιδική Λογοτεχνία 3 4 8
1052 Παιδική Λογοτεχνία 1 2 1
1061 Ελληνική Γλώσσα 3 4 9
Σύνολο: 16 5 30 50
21
Β΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
2011 Πρώιμες Αλληλεπιδράσεις 3 5 9
2021 Αγωγή  Βρέφους ΙΙ 3 4 8
2022 Αγωγή  Βρέφους ΙΙ 4 2 4
2031 Εισαγωγή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες 3 5 8
2041 Παιδιατρική ΙΙ 3 5 9
2051 Μουσικοκινητική Αγωγή Ι 2 3 5
2052 Μουσικοκινητική Αγωγή Ι 3 2 3
2061 Παιδί και Παιχνίδι 1 2 2
2062 Παιδί και Παιχνίδι 2 2 2
Σύνολο: 15 9 30 50
24
Γ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
3011 Αναπτυξιακή Ψυχολογία I 3 5 9
3021 Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι 2 4 5
3022 Αγωγή Μικρού Παιδιού Ι 3 2 3
3031 Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης Ι 3 5 8
3032 Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης Ι 3 2 3
3041 Παιδιατρική ΙΙΙ 3 5 9
3051 Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ 2 2 5
3052 Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ 3 2 3
3061 Θεατρικό Παιχνίδι 1 2 3
3062 Θεατρικό Παιχνίδι 2 1 2
Σύνολο: 14 11 30 50
25
Δ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
4011 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 3 5 9
4021 Αγωγή Μικρού Παιδιού ΙΙ 2 4 5
4022 Αγωγή Μικρού Παιδιού ΙΙ 3 2 3
4031 Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ 3 5 9
4032 Αρχές Οργάνωσης Παιδαγωγικής Πράξης ΙΙ 4 3 4
4041 Ειδική Αγωγή 3 3 8
4051 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 2 3 5
4052 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 1 1 1
4061 Προσχολική Αγωγή και Η/Υ 2 3 4
4062 Προσχολική Αγωγή και Η/Υ 2 1 2
Σύνολο: 15 10 30 50
25
Ε΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
5011 Συναισθηματική Ανάπτυξη 3 5 9
5021 Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικές Επιστήμες 3 5 8
5031 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή Ι 3 5 9
5032 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή Ι 4 3 4
5042
Κοινωνιολογία της Οικογένειας και της Εκπαίδευσης
3 4 8
5051 Παιδί - Χώρος - Δημιουργικότητα 2 3 6
5052 Παιδί - Χώρος - Δημιουργικότητα 2 2 2
5061 Κουκλοθέατρο 1 2 2
5062 Κουκλοθέατρο 2 1 2
Σύνολο: 15 8 30 50
23
ΣΤ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
6011 Κοινωνική Ψυχολογία 3 5 9
6021 Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα Ι 2 4 6
6022 Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα Ι 4 2 4
6031 Σύγχρονες Τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΙΙ 3 5 9
6032 Σύγχρονες τάσεις στην Προσχολική Αγωγή ΙΙ 4 3 4
6042 Διαπολιτισμική Αγωγή 3 5 5
6051 Ξ. Γλώσσα - Ορολογία 2 4 6
6052 Ξ. Γλώσσα - Ορολογία 3 2 3
Σύνολο: 13 11 30 50
24
Ζ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μάθημα Ώρες
Θεωρία Εργαστ Α.Δ.Μ. ΦE
7011 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 3 5 9
7021 Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ 2 4 6
7022 Ημερήσια Αγωγή και Φροντίδα ΙΙ 4 3 4
7031 Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης 3 5 9
7032 Εφαρμογή της Παιδαγωγικής Πράξης 4 3 4
7042 Περιβαλλοντική Αγωγή 3 5 9
7051 Οργάνωση - Διοίκηση Β.Ν.Σ 3 5 9
Σύνολο: 14 8 30 50
22
Γενικό Σύνολο: 163 ώρες

Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μάθημα
Α.Δ.Μ ΦE
8012 Άσκηση στο Επάγγελμα 20 30
8021 Πτυχιακή Εργασία 10 20
Σύνολο 30 50

Επισκέπτες

Έχουμε 17 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube