Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε ότι αφορά σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους παιδαγωγούς προσχολικής ηληκίας Τ.Ε.Ι.

 1. Προεδρικό Διάταγμα 523 - Επαγγελματικά Δικαιώματα
 2. Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
 3. Κανονισμός Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών & Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
 4. Κανονισμός Ίδρυσης & Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 5. Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων N. 3584/2007
 6. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Δημοσίων Υπαλλήλων στον Ιδιωτικό Τομέα
 7. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 8. Εγκύκλιος Υπουργείου για ψήφιση Κανονισμών
 9. Αποφάσεις Περιφέρειας για αργίες Χριστουγέννων και Πάσχα
 10. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου του Κράτους για εναρμόνιση με τον Πρότυπο Κανονισμό
 11. Επαναφορά Εξαώρου Εργασίας Ν.4368/21-02-2016 Άρθρο 8 παρ. 2β
 12. Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 - Όροι Ίδρυσης & Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
 13. Ερμηνευτική Εγκύκλιος του ΠΔ 99/2017 του Υπουργείου Εσωτερικών
 14. Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - Διετής Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση
 15. Νέος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 05/12/2017
 16. Άδειες – Διευκολύνσεις Μονίμων Υπαλλήλων & ΙΔΟΧ

Επισκέπτες

Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube