Ευρετήριο Άρθρου
10ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης
Έναρξη Συνεδρίου
Χαιρετισμοί επισήμων
Εισηγήτρια: Μαρία Μπιρμπίλη
Εισηγήτρια: Γαλήνη Ρεκαλίδου
Εισηγήτρια: Ειρήνη Ρουφίδου
Εισηγητής: Κώστας Χρυσαφίδης
Εισηγητής: Μάνος Ν. Κόνσολας
Εισηγήτρια: Ελένη Κατσίαδα
Εισηγήτρια: Ευθυμία Πεντέρη
Εισηγήτρια: Ελευθερία Φράγκου
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πετρογιάννης
Εισηγήτριες: Αναστασία Ψάλτη, Δέσποινα Σακκά
Εισηγήτρια: Ιωάννα Κυριακάκη
Εισηγητής: Δημήτριος Σαρρής
Εισηγήτρια: Σεβαστή Καρρά
Εισηγήτριες: Ανωγιαννάκη Κατερίνα, Παπουστή Βάσω
Όλες οι Σελίδες

Εισηγήτριες: Αναστασία Ψάλτη, Δέσποινα Σακκά
Θέμα: «Η ανάπτυξη της Πολυπολιτισμικής Ενημερότητας των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας: Μια Πρόταση για τη Χρήση της Έρευνας Δράσης»

Οι ραγδαίες αλλαγές στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία οδήγησαν σε έναν επαναπροσδιορισμό του ρόλου του σχολείου, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα κοινωνικά δεδομένα. Οι σύγχρονες τάσεις για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας επιδιώκουν την καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής ενημερότητας των εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο την ενδυνάμωσή τους ώστε να μπορούν να διδάξουν παιδιά που προέρχονται από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι χώροι της προσχολικής αγωγής είναι οι πρώτοι χώροι μέσα στους οποίους τα παιδιά από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα έρχονται σε επαφή με τις κυρίαρχες κοινωνικο-πολιτισμικές αξίες τις οποίες πρέπει να αποδεχθούν και να ενσωματώσουν (Souto-Manning & Hanson Mitchell, 2010). Μέσα σε αυτό πλαίσιο οι παιδαγωγοί καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, αυτό της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η έρευνα δράσης θεωρείται ως η καταλληλότερη μεθοδολογία για την καλλιέργεια της πολυπολιτισμικής ενημερότητας των παιδαγωγών και την ενίσχυση πολιτισμικά κατάλληλων παιδαγωγικών πρακτικών.

Με αυτήν την εισήγηση διατυπώνεται μια πρόταση για την ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής ενημερότητας παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας μέσα από τη χρήση της έρευνας δράσης. Τα στοιχεία της πρότασης βασίζονται στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα ένταξης παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας Α.1., Μέτρο 1.1., Ενέργεια 1.1.1../ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Φορέας Υλοποίησης Έργου: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Φορέας Υλοποίησης Υποέργου: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ΥΠΕΠΘ) που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μεταξύ των ετών 2002-2004.Επισκέπτες

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube