«Σύγχρονες Παιδαγωγικές Τάσεις Στο Πλαίσιο Της Προσχολικής Αγωγής»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27/05/2022

17:00–19:00 Εγγραφές συνέδρων
19:00–19:20 Έναρξη Συνεδρίου
Ευαγγελία Καλαϊτζή, Πρόεδρος ΠΑΣΥΒΝ
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑΔΑ.
Χαιρετισμοί Επισήμων

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονιστής: Δημούδης Αθανάσιος, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

19:20–19:50 «Η οργάνωση του περιβάλλοντος….. απαραίτητη στη μάθηση και στο παιχνίδι»
Σταματία Καλανδάρογλου, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Παιδαγωγός Μοντεσσοριανής Μεθόδου, M.Ed Επιστήμες της Αγωγής
Βαρβάρα Διόμη, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
 19:50–20:20 «Η “Καρεκλοποίηση” της Εκπαίδευσης: μια εργονομική αντι-διευθέτηση του χώρου της τάξης»
Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Εργοθεραπευτής, M.Ed Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Εμψυχωτής Παιδαγωγικής Θεάτρου
 20:20–20:30  Υποβολή ερωτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 28/05/2022

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονιστής: Βασίλης Γραμματικόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

10:00–10:30 «Η παιδαγωγική προσέγγιση PIKLER σε πλαίσια αγωγής και φροντίδας βρεφών και μικρών παιδιών μέχρι τριών ετών»
Ειρήνη Ρουφίδου, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Βαρβάρα Αγγελή, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ελένη Κατσιάδα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
10:30–11:00 «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PARTICIPA: Προάγοντας την ενεργό συμμετοχή των παιδιών προσχολικής ηλικίας στη μαθησιακή διαδικασία»
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑΔΑ.
11:00–11:30 «Μα τι μπορώ να παίξω στο μουσείο;" Σχεδιάζοντας μουσειακές επισκέψεις με άξονα το παιχνίδι»
Δέσποινα Καλεσοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Υποβολή ερωτήσεων

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονιστής: Γιώργος Παραδείσης, Ψυχολόγος-Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, M.Sc Κοινωνιολογίας, M.Sc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

11:45–12:15

«Τεχνολογίες αφής και μικρά παιδιά (0-3 χρονών): οι απόψεις των εκπ/κών και των γονέων από 4 χώρες, Ελλάδα, Αγγλία, Αυστραλία και Νορβηγία»
Μαρία Χατζηγιάννη, PhD, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

12:15–12:45 «Σχεδιάζοντας ένα παρεμβατικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας παιδαγωγών και γονέων».
Μαρία Ευαγγέλου Τσιτιρίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
12:45–13:15 «Προωθώντας την ανθεκτικότητα στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας ως πρόληψη συναισθηματικών, κοινωνικών και συμπεριφοριστικών προβλημάτων»
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βασίλης Γραμματικόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
13:15–13:30 Υποβολή ερωτήσεων
13:30–14:30 Διάλλειμα - Γεύμα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονίστρια: Μαλλίδη Μαρία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Ταμίας Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

14:30–14:45

«…….και ζήσαμε εμείς καλύτερα». Η συνεισφορά των παραμυθιών στην καλλιέργεια της ανθεκτικότητας και της αυτοπραγμάτωσης.
Μαρία Αγγελιδάκη, Ψυχολόγος, Φιλόλογος, Δρ. Παιδαγωγικής
Μαριλένα Καββαδά, Συγγραφέας – Νηπιαγωγός Med

14:45-15:45 Βιωματικό εργαστήρι! «Παπάκι στης λίμνης τη ζωή» Δημιουργικές δραστηριότητες ψυχικής ενδυνάμωσης στα μονοπάτια του παραμυθιού.
Μαριλένα Καββαδά, Συγγραφέας – Νηπιαγωγός Med
15:45–16:00 Υποβολή ερωτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 29/05/2022

5η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονίστρια: Κατερίνα Ανωγιαννάκη, Παιδαγωγός, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, M.Sc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου

09:30–10:00 «Το θεατρικό παιχνίδι ως σύγχρονη και εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στο πλαίσιο προσχολικής αγωγής»
Όλγα Κουτσιογγούλου, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
10:00–10:30

«Το ελεύθερο αισθητηριακό παιχνίδι στον παιδικό σταθμό και η συμβολή του στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού»
Ελένη Οικονομίδου, Αναπτυξιακή Ψυχολόγος, MSc, Νeuro-Dramatic Play practitioner Ιδρύτρια των ομάδων "Messy, Sensory & Clay Play", Πρόεδρος του Hehe Art, Play & Therapy

10:30–11:00 «Εκπαίδευση VS Φροντίδα ή Εκπαίδευση ΚΑΙ Φροντίδα? Το ακανθώδες ζήτημα της εννοιολογικής και δομικής διχοτομίας μεταξύ φροντίδας και εκπαίδευσης και οι απόψεις των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας»
Κωνσταντίνα Ρέντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στης Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
11:00–11:15 Υποβολή ερωτήσεων

6η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονίστης: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Εργοθεραπευτής, M.Ed Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Εμψυχωτής Παιδαγωγικής Θεάτρου

11:15–12:15 «Χωρικές αφηγήσεις και μετανθρωπιστική οπτική. Αναδύοντας τόπους δράσης μέσα και έξω από τη σχολική τάξη με τη χρήση ενός μόνο υλικού»
Κατερίνα Ανωγιαννάκη, Παιδαγωγός, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, M.Sc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου
12:15–12:45 «Σεξουαλική διαΠΑΙΔΑΓΩ(γώ)ΓΗΣΗ. Πως οι προκαταλήψεις επηρεάζουν το έργο του παιδαγωγού υπό το πρίσμα μιας συστημικής οπτικής»
Γιώργος Παραδείσης, Ψυχολόγος-Συστημικός Ψυχοθεραπευτής, M.Sc Κοινωνιολογίας, M.Sc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
12:45–13:00 Υποβολή ερωτήσεων
13:00–13:05 Λήξη εργασιών Συνεδρίου
13:05–14:05 Γεύμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑΔΑ.

Μέλη
Αγγελή Βαρβάρα, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Καλεσοπούλου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κατσιάδα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Μουσένα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Παπαηλιού Φ. Χριστίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Ρουφίδου Ειρήνη, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κάκουρος Ευθύμιος, Καθηγητής, τ.Πρόεδρος Τμήμα Αγωγής Και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Καλαϊτζή Ευαγγελία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.
Γραμματικόπουλος Βασίλης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Ευαγγέλου Τσιτιρίδου Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Χατζηγιάννη Μαρία, PhD, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ρέντζου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στης Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Προβατά Βασιλική, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Δημούδης Αθανάσιος, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Μαλλίδη Μαρία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Ταμίας Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Ζαφειρίου Αλεξάνδρα, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Διβάνη Μαρία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Κουνέλη Πιπίνα, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Σερμέα Ελένη, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Σάρδη Αρετή, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Επισκέπτες

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube