«Εκπαιδευτικές πρακτικές για το περιβάλλον και την πολυπολιτισμικότητα
στο πλαίσιο της προσχολικής ηλικίας».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19/11/2021

17:00–19:00 Εγγραφές συνέδρων
19:00–19:20 Έναρξη Συνεδρίου
Ευαγγελία Καλαϊτζή, Πρόεδρος ΠΑΣΥΒΝ
Βασίλης Γραμματικόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Χαιρετισμοί
Καϊσης Αθανάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής, ΑΠΘ Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Έρη Ζαχοπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονίστρια: Έρη Ζαχοπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
  Στρογγυλή Τράπεζα
19:20–20:30

-Tο Reggio Θεσσαλονίκη σας προτείνει:
«Σεβασμός!»

Θωμαϊς Kαπουλίτσα Tρούλου, τέως Eπίκουρη Kαθηγήτρια του ΔI.ΠA.E

-«Περιβάλλον»
Nενέρογλου Πεταλωτή Aικατερίνη, Παιδαγωγός Προσχολικής Aγωγής, Συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη.

-Project: «H καρέκλα».
Aλεξανδρινού Παρασκευή, Nηπιαγωγός του Reggio ΘEΣΣAΛONIKH.

-«Αντίληψη και Πολυπολιτισμικότητα».
Νενέρογλου Πεταλωτή Αναστασία, Ψυχολογία, Συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

20:30–20:45 Υποβολή ερωτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 20/11/2021

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑΔΑ.;
10:00–10:30 «Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά για το περιβάλλον και την αειφορία»
Αναστασία Δημητρίου
, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, ΑΠΘ.
10:30–11:00 «Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας».
Βασίλης Γραμματικόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
11:00–11:30 «Ενισχύοντας την συνεργασία μεταξύ παιδαγωγών και γονέων: Από τη θεωρία στην πράξη».
Μαρία Ευαγγέλου –Τσιτιρίδου, Honorary Research Fellow, Department of Education, University of Oxford, Διδάσκουσα στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία,, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
11:30–11:45 Υποβολή ερωτήσεων

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονιστής: Βασίλης Γραμματικόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία , Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
11:45–12:15 «Διαμόρφωση του Πολίτη (Πολιτότητα) και Αειφορία στην Προσχολική Αγωγή»
Ελένη Μουσένα
, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
12:15–12:45 «Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ISOTIS και ευρήματα από τον ελληνικό χώρο».
Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑΔΑ.
12:45–13:15 «Δημιουργώντας ένα δiγλωσσo ήθoς».
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής/Γλωσσικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρου
13:15–13:30 Υποβολή ερωτήσεων
13:30–14:30 Διάλλειμα - Γεύμα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονίστρια: Κατερίνα Ανωγιαννάκη, Παιδαγωγός, MSc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου-Θεατρικού Παιχνιδιού
14:30–15:00 «Δημιουργώντας ένα περιβάλλον συμπερίληψης στη γενική τάξη για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Εργοθεραπευτής, MEd, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών , Εμψυχωτής Παιδαγωγικής Θεατρου
15:00-15:30 «Η διαπολιτισμική αγωγή στην πρώιμη παιδική ηλικία δυνατότητες και εμπόδια».
Ασλανίδου Μαρία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Απόφοιτος ΤΕΙ, MSC στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Προϊσταμένη Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Θέρμης.
15:30–15:45 Υποβολή ερωτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21/11/2021

5η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονίστρια: Θωμαϊς Kαπουλίτσα Tρούλου, τέως Eπίκουρη Kαθηγήτρια του ΔI.ΠA.E
09:30–10:00

«Η τέχνη βοηθά στην ανακύκλωση»
Βασιλική Καραβίδα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήματος Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ελένη Τύμπα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

10:00–10:30 «Στρατηγικές και διαδικασίες για μια δημοκρατική και συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση».
Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
10:30–11:00 «Σύγχρονες έρευνες σε βρέφη και νήπια: Προς Μια Υπερπολιτισμική Προσχολική Αγωγή».
Χριστίνα Φ. Παπαηλιού, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
11:00–11:15 Υποβολή ερωτήσεων

6η ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονίστρια: Βασιλική Προβατά, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
11:15–12:15 «Δημιουργώντας περιβάλλοντα: Ο χώρος ως μέσο ελεύθερης έκφρασης και επικοινωνίας στην ομάδα».
Κατερίνα Ανωγιαννάκη, Παιδαγωγός, MSc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου-Θεατρικού Παιχνιδιού
12:15–12:45 «Το περιβάλλον μου είστε εσείς: Επιτρέποντας στις ανάγκες του παιδιού να συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο».
Γιώργος Παραδείσης, Ψυχολόγος, MCs Κοινωνιολογίας.
12:45–13:00 Υποβολή ερωτήσεων
13:00–13:05 Λήξη εργασιών Συνεδρίου
13:05–14:05 Γεύμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος
Ζαχοπούλου Ευρυδίκη, Κοσμήτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Μέλη
Αυγητίδου Σοφία, Καθηγήτρια Παιδαγωγικής - Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Βιτούλης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Γραμματικόπουλος Βασίλης, Καθηγητής, ΤΑΦΠΠΗ, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Κάκουρος Ευθύμιος, Καθηγητής, τ.Πρόεδρος Τμήμα Αγωγής Και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Καλαϊτζή Ευαγγελία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.
Καραβίδα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μάντζιου Στρατούλα, Αντιπρόεδρος, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Μεγαλονίδου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
Μουσένα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής Και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Παπαηλιού Φ. Χριστίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Πετρογιάννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Τύμπα Ελένη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ψάλτη Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Προβατά Βασιλική, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Δημούδης Αθανάσιος, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Σερμέα Ελένη, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Ταμίας Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Ανδριανού Κων/να, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Διβάνη Μαρία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Κουνέλη Πιπίνα, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Μαλλίδη Μαρία, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ
Σάρδη Αρετή, Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μέλος Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ

Επισκέπτες

Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube