Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθεί η θέση του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης. Το Δίκτυο αποτελείται από καθηγητές των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων.

Η πρότασή τους είναι να γίνει ενοποίηση των αντίστοιχων Τμημάτων ΑΤΕΙ με ΑΕΙ και να διαμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών με τρόπο ώστε οι απόφοιτοι να είναι εκπαιδευμένοι για το σύνολο της Προσχολικής Εκπαίδευσης (από 0 έως 6).

- - - - - - - -

Θέση του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης για τον ενιαίο χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης

Η προσχολική εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως σημαντική εκπαιδευτική βαθμίδα για την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των παιδιών και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων σχετικά με την ένταξή τους στην σχολική ζωή, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικής, θρησκευτικής και γλωσσικής υπαγωγής.

Η εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες αντιμετωπίζεται ως ενιαία στα περισσότερα μέρη του κόσμου και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυμαίνεται στο φάσμα των ηλικιών 0 - 8 χρονών. Στη χώρα μας, η διαφοροποίηση της προσχολικής εκπαίδευσης αφενός σε φροντίδα, και αφετέρου σε αγωγή και εκπαίδευση κατηγοριοποιεί τις ανάγκες των μικρών παιδιών και δεν αντιμετωπίζει ολόπλευρα την εκπαίδευσή τους. Από τη μια πλευρά δίνει έμφαση στην φροντίδα και αγωγή (βρεφονηπιακοί σταθμοί) και από την άλλη σε συγκροτημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες με επίκεντρο την ανάπτυξη του νου και τις γνωστικές διαδικασίες (νηπιαγωγεία). Ο διαχωρισμός αυτός επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των μικρών παιδιών καθώς η ανάγκη ημερήσιας φροντίδας τους δε σταματά στην ηλικία των 4-6 χρονών ενώ τα παιδιά 0-4 χρονών έχουν την ίδια ανάγκη ευκαιριών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τα μεγαλύτερα παιδιά.

Η απουσία ενιαίας προσχολικής εκπαίδευσης έχει ανάλογες συνέπειες στη θεσμική διαφοροποίηση των Υπουργείων που εποπτεύουν υπηρεσίες για τα μικρά παιδιά αλλά και των επαγγελματικών προσόντων, των ωρών εργασίας καθώς και άλλων θεμάτων. Μάλιστα όσο μικραίνει η ηλικία των παιδιών, τόσο πιο «ανοικτά» φαίνεται να είναι τα περιθώρια των προσόντων όσων θα εργαστούν με αυτά, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιημένες ευκαιρίες για ανάπτυξη και μάθηση των μικρών παιδιών.

Η θέση μας για τον ενιαίο χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης υποστηρίζει ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, δικαιούνται υψηλού επιπέδου, οργανωμένες, θεσμοθετημένες και συστηματικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και μάθηση μέσα από το παιχνίδι, την αλληλεπίδραση με άλλους, τη διασφάλιση ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος και δράσεων που τα ίδια τα παιδιά θεωρούν σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Υποστηρίζει επίσης το δικαίωμα των παιδιών και των γονέων για πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δομές στις οποίες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους/τις επαγγελματίες έχουν πιστοποιηθεί ότι ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια. 

Η θέση του Δικτύου είναι ότι είναι απαραίτητο και στη χώρα μας να συζητηθεί η ενοποίηση του χώρου της προσχολικής εκπαίδευσης και να εναρμονιστεί με τη διεθνή πρακτική. Η μετάβαση αυτή όμως προϋποθέτει την αλλαγή στο τρόπο που εκπαιδεύονται οι αντίστοιχοι/ες επαγγελματίες για το χώρο αυτό. Σήμερα υπάρχουν απόφοιτοι/ες από ΑΤΕΙ που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν επαγγελματικά δικαιώματα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και απόφοιτοι/ες ΑΕΙ Τμημάτων Προσχολικής που έχουν εκπαιδευτεί και εργάζονται σε νηπιαγωγεία.

Η πρόταση μας είναι να γίνει ενοποίηση των αντίστοιχων τμημάτων ΑΤΕΙ με ΑΕΙ και να διαμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών με τρόπο ώστε οι απόφοιτοι/ες να είναι εκπαιδευμένοι για το σύνολο της προσχολικής εκπαίδευσης (0-6). Η αλλαγή αυτή θα καταρρίψει τα στερεότυπα για κατάτμηση της παιδικής ηλικίας ανάλογα με την ηλικία των παιδιών (φροντίδα ή εκπαίδευση) και διαχωρισμό των επαγγελματιών που εργάζονται με αυτά σε «χαμηλού» και «υψηλού» επιπέδου. Υποστηρίζουμε τη δημόσια, δωρεάν και υψηλού επιπέδου ενιαία προσχολική εκπαίδευση και την ενιαία εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξης της χώρας και στην κοινωνική συνοχή.

Η ενιαιοποίηση αυτή μπορεί να επιτελεστεί ως μέρος των αλλαγών που θα προταθούν από το Υπουργείο και μετά από διάλογο των Παιδαγωγικών Τμημάτων με τα Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας και τους συλλόγους των επαγγελματιών του χώρου αυτού. Προτείνουμε λοιπόν την έναρξη ενός τέτοιου διαλόγου και όχι τη λήψη αποφάσεων ερήμην των ενδιαφερομένων μερών.

Θέση του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης

για τον ενιαίο χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης

Επισκέπτες

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube