Βαρυσήμαντο μήνυμα με πολλούς αποδέκτες στέλνει με το ψήφισμα της 9ης Συνέλευσής του το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταξύ των άλλων, το ψήφισμα για την δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση αναφέρει: «Διαφορετικά στην παρούσα φάση (οικονομική συγκυρία) η θεσμοθέτηση δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίς μια σειρά από αναγκαίες προϋποθέσεις μάλλον θα έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση των συνθηκών φοίτησης των παιδιών (προνηπίων και νηπίων) αλλά και εργασίας των επαγγελματιών, και θα προσθέσει δυσκολίες κυρίως σε χαμηλά κοινωνικο οικονομικά στρώματα που επωφελούνται από παροχές των παιδικών σταθμών.»

Ότι αφορά τον διάλογο που γίνεται για την ολιστική προσέγγιση του θεσμού της Προσχολικής Αγωγής (για ηλικίες παιδιών από 0-6) και την καθιέρωση Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Προσχολικής Αγωγής Εκπαίδευσης & Φροντίδας, οι καθηγητές του ΤΕΑΠΗ στο ψήφισμά τους αναφέρουν: «Σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται για το χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι σε επιστημονικό επίπεδο η εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες αντιμετωπίζεται πλέον ως ενιαία στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Ωστόσο για να θεσπιστεί αυτό στη χώρα μας χρειάζεται να γίνουν πολλές αλλαγές στη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και μετά από διάλογο με τα Τμήματα και τους συλλόγους. Δεν μπορεί να προγραμματιστεί καμία αλλαγή χωρίς διάλογο και αλλαγές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.»

Τέλος ότι αφορά την δίχρονη Προσχολική Υποχρεωτική Εκπαίδευση αναφέρεται στο ψήφισμα το εξής: «Σε σχέση με την εξαγγελία για τη δίχρονη προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση (που μοιάζει ανέφικτη στις παρούσες οικονομικές συνθήκες) θα προτείναμε: να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίσουν αρχικά τη δυνατότητα όλων των προνηπίων που οι οικογένειές τους επιθυμούν να φοιτούν σε δημόσια νηπιαγωγεία (κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, ιδίως στα αστικά κέντρα). Προκειμένου να διασφαλιστούν αντίστοιχες με τους παιδικούς σταθμούς αναλογίες παιδιών‐ εκπαιδευτικών αυτό συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών και σε ορισμένες περιπτώσεις αναζήτηση νέων χώρων στέγασης και εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και ύπαρξη δεύτερης νηπιαγωγού στην τάξη για τα μεγάλα τμήματα.»

Επισυνάπτουμε το ψήφισμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΑΠΗ
Ψήφισμα ΤΕΑΠΗ

Επισκέπτες

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube