Αθήνα, 24/03/2017
Αριθμ. Πρωτ: 16

Προς
Σύλλογο Αναπληρωτών
Νηπιαγωγών

 

Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε την επιστολή του Συλλόγου σας προς τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια με απορία διαπιστώσαμε ότι επανήλθατε με νέα ανακοίνωση με τίτλο «Η δύναμη της χειραγώγησης μέσω της καταπάτησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων» σε διαδικτυακούς τόπους, υπογεγραμμένη από την Πρόεδρο κ. Μαρία Σπανού και την Γ. Γ. κ. Χαρίκλεια Θεοδωράκη.

Στα κείμενά σας αυτά καθώς και σε επανειλημμένες δημοσιεύσεις σας, επιχειρείται η σαφής υποτίμηση και πλήρης απαξίωση του ρόλου των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αλλά και της επαγγελματικής και επιστημονικής κατάρτισης των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας, αποφοίτων των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ.

Ταυτόχρονα, προκαλείτε σύγχυση και παραπληροφόρηση στο κοινό, και δη με τρόπο που περιλαμβάνει αφενός πληθώρα ανακριβών στοιχείων, αφετέρου τουλάχιστον ελλιπή ενημέρωση ως προς τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, επιστημονικές, ερευνητικές και πολιτικές, στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης.

Είναι πλέον αναγνωρισμένο στη διεθνή βιβλιογραφία της εκπαίδευσης όσο και της παιδοψυχιατρικής, ότι η προσχολική περίοδος, που διαρκεί από τα 0 μέχρι τα έξι χρόνια ενός παιδιού, έχει σημαντικότατες επιπτώσεις στην εξέλιξη και μετέπειτα ζωή του. Για το λόγο αυτό η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα αποτελεί, σύμφωνα με διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από το 2011, «από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά μας και για το μέλλον της Ευρώπης», καθώς η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση είναι αποτελεσματικότερη από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παρέμβαση.

Για το λόγο αυτό άλλωστε, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και διεθνώς, και ήδη πλέον και στη χώρα μας, σχεδιάζονται ή εφαρμόζονται σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση της άρσης της διχοτόμησης (Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία) και της ολιστικής και ενιαίας προσέγγισης της εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία.

Σε χώρες όπως η Φιλανδία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Δανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Ν. Ζηλανδία κ.α., οι υπηρεσίες παροχής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας έχουν ενταχθεί σε ένα κοινό εκπαιδευτικό φορέα, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Ως εκ τούτου, με έκπληξη διαπιστώνουμε, ότι επιλέγετε να αγνοείτε συστηματικά ή/και να αποσιωπείτε τα σύγχρονα αυτά δεδομένα, παρά το γεγονός ότι σηματοδοτούνται μεγάλης σημασίας και σπουδαιότητας αλλαγές στο χώρο της Π.Ε.Φ (Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα), και ενώ σταδιακά υιοθετούνται πολιτικές από πλευράς των αρμοδίων, εναρμονισμένες με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, τα οποία είναι προς την κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης.

Ο ισχυρισμός σας ότι οι "…..οι παιδικοί σταθμοί αποτελούν κοινωνική δομή της Πολιτείας, απευθυνόμενη σε παιδιά 0-3 ετών, παρέχοντας αποκλειστικά υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας", είναι αναχρονιστικός, μετέωρος επιστημονικά και θα ήταν ακριβής για τα δεδομένα της βιομηχανικής επανάστασης, κατά την οποία η δημιουργία χώρων φιλοξενίας των μικρών παιδιών κρίθηκε αναγκαία για τους εργαζόμενους γονείς προκειμένου τα παιδιά να μη μένουν αφύλακτα και χωρίς φροντίδα. Έκτοτε όμως έχουν επέλθει πληθώρα επιστημονικών ερευνών, οικονομικών, πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών, με αποτέλεσμα εδώ και χρόνια οι Παιδικοί Σταθμοί να επιτελούν ένα πολύ διαφορετικό ρόλο στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής και στην κοινωνία.

Με το Π.Δ. 523/1991 κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα, των αποφοίτων των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ, σύμφωνα δε με το άρ. 1, το εργασιακό πεδίο εφαρμογής είναι η «αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο».

Αντιθέτως η καταπάτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που επικαλείσθε εσείς, έχει συντελεσθεί για τον κλάδο μας καθώς, από το 2006 με την εφαρμογή του άρθρου 73 του Ν. 3518/ΦΕΚ 272/21-12-2006, έχουν καταστρατηγηθεί αυθαίρετα τα κατοχυρωμένα και θεσμοθετημένα επαγγελματικά μας δικαιώματα ως προς την ηλικία 5-6 ετών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, (ΚΥΑ 16065/ΦΕΚ 497/22.04.2002), ο οποίος αποτελεί και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών:

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:

  • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
  • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
  • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
  • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
  • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
  • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούνται τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω Κανονισμού, κατά τη διάρκεια παραμονής στους χώρους φιλοξενίας, τα παιδιά απασχολούνται με παιδαγωγικά προγράμματα δραστηριοτήτων καλύπτοντας τις ψυχοσυναισθηματικές, κοινωνικές και νοητικές τους ανάγκες. Τα ως άνω επιβεβαιώνονται και από το περιεχόμενο σπουδών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ, όπου αναφέρει ότι "…. καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν την αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών)".

Περαιτέρω, στο άρθρο 7 του ως άνω Κανονισμού αναφέρεται ότι δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Από το συνολικό πλέγμα συνεπώς όλων των ως άνω διατάξεων που ισχύουν σήμερα, και αποτελούν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που μας αφορά, είναι σαφές ότι οι Παιδικοί Σταθμοί είναι χώροι αγωγής και φροντίδας των μικρών παιδιών ηλικίας από 0 έως 6 ετών, ο δε ρόλος των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας είναι εξόχως παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός, προσαρμοζόμενος προφανώς κάθε φορά στην ηλικία του παιδιού. Δεν νοείται άλλωστε πλέον η έννοια της φροντίδας ενός παιδιού, μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο, αποσπασμένη και διαχωρισμένη από την έννοια της αγωγής και εκπαίδευσης.

Σχετικά δε με τους ισχυρισμούς σας ότι υφίσταται μεταξύ παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας και νηπιαγωγών «ένα τεράστιο επιστημονικό, μεθοδολογικό και γνωσιολογικό αγεφύρωτο χάσμα», σας επισημαίνουμε ότι τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ έχουν ως αποστολή «να προάγουν την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχουν στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη» και «ταυτόχρονα να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα, να αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, να συνεργάζονται με Βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων, να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, να διεξάγουν έρευνα κ.ο.κ.» Η διάρκεια των σπουδών στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ είναι οκτώ (8) εξάμηνα, δηλαδή Τριτοβάθμια, πλήρης τετραετής φοίτηση και εκπαίδευση.

Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις σε χώρους εφαρμογής γνώσεων και μεθόδων που αφορούν στην αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας και εκπόνηση εργασιών (βιβλιογραφικών και εφαρμοσμένων ερευνητικών) που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών. Το όγδοο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που εξασφαλίζει την εμβάθυνση, εκ μέρους του τελειοφοίτου των Τμημάτων, σε ένα επίκαιρο και σημαντικό θέμα έρευνας ή σε γνωστικό αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα σπουδών.

Ως εκ τούτου, στις επιστολές και τα άρθρα σας αγνοείτε επιδεικτικά τόσο το νομικό-θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και καθορίζει το χαρακτήρα των Παιδικών Σταθμών, όσο και την ύπαρξη, λειτουργία και επιστημονική υπόσταση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των ΑΤΕΙ.

Ομοίως, φαίνεται ότι δεν έχετε ενημερωθεί ότι ο όρος «βρεφονηπιοκόμοι» έχει καταργηθεί, τα Τμήματά έχουν μετονομαστεί σε τμήματα Προσχολικής Αγωγής, η δε αλλαγή αυτή στην ονομασία δεν συνιστά απλώς αλλαγή ονόματος, αλλά έγινε προκειμένου να εναρμονιστεί ο τίτλος σπουδών του κλάδου μας, με το νέο σύγχρονο πλέον ρόλο του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας, ο οποίος δεν είναι «φροντιστής» παιδιών, ούτε φύλακας, αλλά παιδαγωγός.

Ως εκ τούτου, είναι προφανώς σεβαστή η έκφραση γνώμης για το πώς πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, ακόμα και εάν, κατά την κρίση μας, οι απόψεις που εκφράζετε απηχούν αναχρονιστικές, συντηρητικές και σε κάθε περίπτωση ξεπερασμένες επιστημονικά αντιλήψεις, σχετικά με το παιδί, την εκπαίδευση και το ρόλο του παιδαγωγού, αντιλήψεις οι οποίες εδώ και καιρό έχουν αναθεωρηθεί σε όλον τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Η έκφραση της γνώμης σας όμως δεν μπορεί να φτάνει σε σημείο προσβολής, υποτίμησης και πλήρους απαξίωσης της επαγγελματικής και επιστημονικής υπόστασης ενός ολόκληρου κλάδου, στον οποίο μάλιστα η Πολιτεία έχει εμπιστευθεί τη διαπαιδαγώγηση, την εκπαίδευση και φροντίδα των παιδιών στην πιο ευαίσθητη ηλικία τους. Η διαρκής και συστηματική απόκρυψη εκ μέρους σας του ισχύοντος νομικού πλαισίου που μας αφορά, των κατοχυρωμένων επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, της επιστημονικής εκπαίδευσης που λαμβάνουμε, ακόμα και της ορθής ονομασίας του τίτλου μας, αποτελούν συκοφάντηση του κλάδου μας αφενός και αφετέρου σοβαρή παραπλάνηση και παραπληροφόρηση της κοινωνίας.

Η διασπορά ψευδών ειδήσεων η διάδοση ανακριβών και αναληθών στοιχείων και η αποσιώπηση των αληθινών σχετικά με το ρόλο και τη λειτουργία μας ως παιδαγωγών, με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα αλλά και τη θέση των Παιδικών Σταθμών στη Χώρα μας, είναι εντελώς παράνομη και προσβλητική, αφού μας εμφανίζει ως «λαθρεπιβάτες» σχεδόν της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης! Επιπλέον, δημιουργεί ανεπίτρεπτη σύγχυση και ανασφάλεια στους γονείς αλλά και στους μελλοντικούς παιδαγωγούς, για ζητήματα ιδιαίτερα ευαίσθητα και σοβαρά.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι τοποθετήσεις σας αυτές θίγουν τους συναδέλφους μας νηπιαγωγούς οι οποίοι έχουν επιλέξει ως εργασιακό χώρο τους Παιδικούς Σταθμούς και με τους οποίους μας ενώνουν κοινοί αγώνες και κοινά οράματα για τη διασφάλιση της ποιότητας στην Προσχολική Αγωγή και για τη θεσμοθέτηση Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Προσχολικής Αγωγής Εκπαίδευσης και Φροντίδας.

Η διχοτόμηση της Προσχολικής Αγωγής (Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία), δημιουργεί ανομοιογένεια, ετερογένεια και εκ φύσεως μεροληψία και ρατσισμό, καθώς γίνονται διακρίσεις και δεν δίνονται ίσες ευκαιρίες στα παιδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους για υψηλή ποιότητα Προσχολικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Φροντίδας.

Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η διένεξη ανάμεσα στους Παιδαγωγούς Προσχολικής Ηλικίας που προσπαθείτε να καλλιεργήσετε και στην οποία επιδίδεστε εδώ και καιρό, δεν εκφράζει το σύνολο των μάχιμων Παιδαγωγών αποφοίτων των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ, οποίοι δίνουν καθημερινό αγώνα για την διασφάλιση της ποιότητας στην Προσχολική Αγωγή και την θεσμοθέτηση Εθνικής στρατηγικής που θα δίνει βαρύτητα στην ποιότητα και θα επιδιώκει ένα συνεκτικό πλαίσιο, όσον αφορά στο σύνολο των προϋποθέσεων για την λειτουργία των δομών Προσχολικής Αγωγής και της ενιαίας εκπαίδευσης των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε υπάρχει αναγκαιότητα δόμησης μιας συνεκτικής ενόρασης, για την εφαρμογή ενός κοινού συμφωνημένου παιδαγωγικού πλαισίου, που θα επιτρέπει πλέον να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι Παιδαγωγικοί Προσανατολισμοί και να διασφαλιστούν τα πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με τα Διεθνή Ερευνητικά δεδομένα, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις βέλτιστες πρακτικές των Ευρωπαϊκών Κρατών.

Η χάραξη Ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής στην Προσχολική Αγωγή με την ένταξη των Παιδικών Σταθμών στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και την ενιαία εκπαίδευση των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας, αποτελεί κορυφαία πολιτική επιλογή με τεράστια εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Σας καλούμε συνεπώς να υπερασπιστείτε τα συντεχνιακά σας συμφέροντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου με καλή πίστη, με σεβασμό στο ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να διαδίδετε ψευδείς ισχυρισμούς, χωρίς να δημιουργείτε σύγχυση και χωρίς να παραπληροφορείτε το κοινό.

Διαμαρτυρόμαστε για την παραπάνω συμπεριφορά σας και σας καλούμε άμεσα να άρετε τις προσβολές αυτές, ανασκευάζοντας τις ψευδείς διαδόσεις, και να παραλείψετε κάθε τέτοια πράξη στο μέλλον. Διαφορετικά, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ενώπιον της δικαιοσύνης και επιπρόσθετα να διεκδικήσουμε αποζημίωση για την παράνομη, υπαίτια και κακόπιστη συμπεριφοράς σας σε βάρος ενός ολόκληρου κλάδου, το ποσό της οποίας θα διατεθεί εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών προσφυγόπουλων που έχουν ενταχθεί σε δομές εκπαίδευσης της χώρας μας.

Έγγραφο Αρ.Πρωτ. 16/24-03-2017

Προς

    Σύλλογο Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Επισκέπτες

Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube