Αθήνα, 20/04/15

Αιθμ. Πρωτ: 41

Προς: Υπουργό Εσωτερικών &
Δοιηκητικής Ανασυγκρότησης
κο Ν. Βούτση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

   Με την παρούσα επιστολή μας, σας εκφράζουμε την ανησυχία μας καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τις αποφάσεις Διοικήσεων Παιδικών Σταθμών κάποιων Δήμων που συνεχίζουν να προβαίνουν σε ενέργειες, που ξεκάθαρα στοχεύουν στην κατάργηση του δημόσιου και παιδαγωγικού χαρακτήρα των παιδικών σταθμών της χώρας μας και την καταστρατήγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους.

   Ενέργειες που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την ήδη υπό συνθήκες υψηλού κινδύνου λειτουργία των παιδικών σταθμών της χώρας.

   Αποφάσεις, όπως αυτές Δήμων, που με πρόσχημα πιλοτικά προγράμματα επεκτείνουν την ήδη ολοήμερη λειτουργία των παιδικών σταθμών (07:00- 16:00) έως την 9η βραδινή, ενώ κάποιοι άλλοι Δήμοι πιθανώς στοχεύουν να δικαιολογήσουν ανάλογες μελλοντικές αποφάσεις τους, ως αποτέλεσμα αξιολόγησης στοιχείων που συλλέγουν μέσω ερωτηματολογίων που διανέμουν στους γονείς.

   Τα περιστατικά αυτά της παραβίασης του θεσμικού πλαισίου ως προς την ημερήσια λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και τις αργίες Χριστουγέννων και Πάσχα, δεν είναι τωρινά αλλά διαχρονικά και εμφανίζονταν ως αποτέλεσμα σειράς πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων.

   Τα φαινόμενα αυτά αναμενόταν να σταματήσουν μετά και την αλλαγή στόχευσης στον τομέα της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης της τωρινής κυβέρνησης.

  Τα φιλοξενούμενα στους  βρεφικούς και παιδικούς  σταθμούς βρέφη και νήπια, παραμένουν ήδη 9 ώρες ημερησίως εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, περισσότερες και από έναν ενήλικα εργαζόμενο.

  Η απροκάλυπτη καταστρατήγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στοχεύει σε παιδικούς σταθμούς – αποθήκες ψυχών - ιδρύματα μιας τριτοκοσμικής χώρας που τα παιδιά θα παραμένουν, αλήθεια στο έλεος ποιου;  από τις 7:00 π.μ. έως  09: 00 μ.μ.!

  Αντί να στοχεύσουμε και  επενδύσουμε στην βελτίωση των όρων, των προϋποθέσεων και των συνθηκών λειτουργίας της ολοήμερης λειτουργίας των παιδικών σταθμών εστιάζοντας στην επαρκή στελέχωσή τους με μόνιμο παιδαγωγικό προσωπικό, τις κτιριακές υποδομές, τον αναγκαίο εξοπλισμό, την επάρκεια υλικών και μέσων, την σίτιση των φιλοξενούμενων παιδιών, την επιστημονική έρευνα  στο χώρο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, στην εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών προγραμμάτων, την επιμόρφωση του προσωπικού, να διασφαλίσουμε δηλαδή συνθήκες αντάξιες του σκοπού λειτουργίας  και να εστιάσουμε στις εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες της πιο ευαίσθητης, αναπτυξιακά κρίσιμης και εξαιρετικά επιρρεπούς σε ατυχήματα πληθυσμιακής ομάδας αυτής των παιδιών προσχολικής ηλικίας  (0-5 ετών) του πιο ζωτικού και σημαντικού πεδίου μιας κοινωνίας κάποιοι σκοπίμως επιδιώκουν μέσα σ΄ ένα αρνητικό για τους πολίτες της χώρας μας κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο να προκαλέσουν και να διαλύσουν θεσμούς.

   Οι ενέργειες αυτές εάν δεν ανασταλούν κεντρικά θα προκαλέσουν αιτία περαιτέρω κοινωνικής αναστάτωσης  και θα μας οδηγήσουν σε περιστατικά μοιραία για την σωματική και ψυχική ασφάλεια των φιλοξενουμένων παιδιών.

   Παρά το γεγονός ότι είναι πλέον ευρέως γνωστές οι δεσμεύσεις των εκπροσώπων της παρούσας κυβέρνησης για μια δημόσια, ποιοτικά αναβαθμισμένη , σύγχρονη προσχολική αγωγή με σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών και των λειτουργών της εκπαίδευσης και βαίνουν προς υλοποίηση  σχετικές αποφάσεις (επαναφορά εξαώρου εργασίας παιδαγωγικού προσωπικού), απόφαση που θα διασφαλίσει έναν από τους κύριους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα, κάποιοι προσπαθούν να υπονομεύσουν ή να επιφέρουν περαιτέρω αναστάτωση στους εργασιακούς μας χώρους.

   Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε, να σιωπούμε ή να θυσιάζουμε τα δικαιώματα έως και την σωματική και ψυχική ασφάλεια μικρών παιδιών προς εξυπηρέτηση συμφερόντων, μικροπολιτικών επιδιώξεων και σκοπιμοτήτων κάποιων Δημοτικών Αρχών.

   Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε, εφόσον ως μάχιμοι παιδαγωγοί ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνία με εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς όλης της επικράτειας, ότι και για τους γονείς αποτελεί ζητούμενο η αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, έτσι όπως αυτό έχει παρεκκλίνει από τον κύριο σκοπό λειτουργίας τους που είναι η σύγχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση των μικρών παιδιών της χώρας μας. Οι παιδικοί σταθμοί ως πλαίσια που ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης, πρέπει και οφείλουν να στοχεύουν στις ανάγκες των παιδιών.

   Επισημαίνουμε ότι η έρευνα (ερωτηματολόγια) στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί έργο των ειδικών επιστημόνων και όχι του οποιουδήποτε με  αλλότρια  κίνητρα.

   Ενημερώνουμε ότι αυτή τη στιγμή  βρίσκεται σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα CARE  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην Ανάλυση της Ποιότητας Προγραμμάτων Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας στην Ευρώπη και στην Ανασκόπηση των Επιπτώσεων τους στα παιδιά. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία Πανεπιστημίων 11 χωρών από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από τη χώρα μας.

   Στοχεύουμε στην ανάπτυξη ενός επιστημονικά και εμπειρικά τεκμηριωμένου και με σεβασμό στις πολιτισμικές διαφορές Ευρωπαϊκού πλαισίου μελέτης και ανάλυσης των αναπτυξιακών στόχων, της αξιολόγησης της ποιότητας, των παιδαγωγικών προσεγγίσεων διαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και των πολιτικών μέτρων που λαμβάνονται για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών  προσχολικής αγωγής-εκπαίδευσης.

Κύριε Υπουργέ,

   Ζητάμε την παρέμβαση του υπουργείου σας προς αποτροπή των καταγγελλομένων ενεργειών, της απαξίωσης του θεσμού της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης της χώρας και την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών σταθμών, η άρση των ανισοτήτων και διακρίσεων μεταξύ των πλαισίων προσχολικής αγωγής (Παιδικοί Σταθμοί-Νηπιαγωγεία) και η ενιαία αντιμετώπιση των παιδιών και των εργαζομένων παιδαγωγών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση
- - - - - - -

Επισυνάπτεται η επιστολή

Επισκέπτες

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube