Ονομαστική Ψηφοφορία στην Βουλή για το σχέδιο «Αθηνά»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» έγινε δεκτό επί των άρθρων και των τροπολογιών, σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής, εκτός της υπουργικής τροπολογίας με γενικό αριθμό 328 και ειδικό αριθμό 108 που αφορά την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά.

  Μετά από αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η τροπολογία θα τεθεί αύριο Πέμπτη 28/3/2013 και ώρα 12:00 σε ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η τροπολογία κατουσίαν επικυρώνει το Σχέδιο Αθηνά και ορίζει τα εξής:
"4. Με την παράγραφο 4 πραγματοποιείται αναγκαία συμπλήρωση στην ήδη προβλεφθείσα στον ν. 4009/2011 ρύθμιση της διαδικασίας ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας, κατάργησης και μεταβολής της έδρας ΑΕΙ. Σχολών και τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, χωρίς να θίγεται το προβλεπόμενο στο Σύνταγμα αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων, με σκοπό την πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις ως άνω μεταβολές, με γνώμονα την εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων και την εν γένει εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος."

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η τροπολογία που είχε αποσυρθεί στις 20 Μαρτίου όριζε ότι στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται μία ακόμη παράγραφος , η 10 , η οποία ορίζει τα εξής:

Α. Με Προεδρικά Διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου , μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατανέμονται, μετονομάζονται και καταργούνται Κατευθύνσεις σε τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Β. Για τον ορισμό του αριθμού εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Κατευθύνσεις των τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Επισκέπτες

Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube