Σας ενημερώνω ότι κατετέθησαν οι Αιτήσεις Αναστολής Εκτελέσεως και Χορηγήσεως Προσωρινής για το ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ των μελών και φίλων του ΠΑΣΥΒΝ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετάσχουν στις ΗΔΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ Αιτήσεις Ακυρώσεως. Με διάταξη της κ. Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου, έχω ήδη εγχειρίσει σε δικαστικό επιμελητή Αθηνών για να επιδόσει τα εν λόγω δικόγραφα εντός επτά (7) ημερών προς τους αρμοδίους Υπουργούς. Από της κοινοποιήσεως οι Υπουργοί έχουν βάσει του άρ. 4 του Ν.702/1977 και 52 παρ. 3 του π.δ/τος 18/1989 όπως αντικατεστάθησαν διά του άρ. 35 του Ν.2721/1999 προθεσμία πέντε (5) ημερών ώστε να διατυπώσουν (εάν το επιθυμούν) τις απόψεις τους ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών του ΑΚυρωτικού Σχηματισμού του Διοικητικού Εφετείου ΑΘηνών. Επισημαίνεται, ότι τυχόν καθυστέρηση υποβολής των σχετικών απόψεων (άρ. 34 παρ.3 του Ν.3772/2009) ΔΕΝ κωλύει την έκδοση της αποφάσεως του Προέδρου έστω και χωρίς τις απόψεις του Δημοσίου.

Νομικός Σύμβουλος ΠΑΣΥΒΝ
Αναστάσιος Παπαγγέλου

Επισκέπτες

Έχουμε 19 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube