Αγαπητοί Συνάδελφοι, μέλη και φίλοι του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ.,

Το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για συμμετοχή στην δικαστική προσφυγή εναντίον της απεχθούς διάταξης που επέβαλε την οχτάωρη απασχόληση του παιδαγωγικού προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας, δικαίωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου αφού μέσα από την ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή σας αποδείχτηκε η ανάγκη για αγώνα, διεκδίκηση και απόδοση δικαιοσύνης.

Η καθημερινή επαφή μας με τους εργαζόμενους όλων των κλάδων που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς ανέδειξε την αναγκαιότητα για συνοχή, αλληλεγγύη, διάθεση για συνεργασία, εμπιστοσύνη και κοινή αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων που βάλλουν σήμερα όχι μόνο τον κλάδο αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Σχετικά με την διαδικασία της προσφυγής σας ενημερώνουμε  ότι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο εξής για την κατάθεση της δικαστικής προσφυγής στο Διοικητικό Ακυρωτικό Εφετείο και της ταυτόχρονης κατάθεσης αιτήματος αναστολής είναι οι παρακάτω και απαιτούν γρήγορα αντανακλαστικά, συντονισμό και άμεση ανταπόκριση.

Η Σύμβαση εντολής-εργολαβικό δίκης θα υπογραφεί μεταξύ του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. και του εντολοδόχου Δικηγόρου Αθηνών Κου Αναστάσιου Παπαγγέλου και θα κατατεθεί ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ. που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής δια αποστολής των στοιχείων τους πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες :

Βήμα 1ο :

Έως τις 5/10 να κατατεθεί το ποσό των 25€ ανά άτομο συμμετοχής στους λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας 188/540033-34 ή Αγροτικής Τράπεζας 446/0300202816 όπου στην αιτιολογία θα αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο σας, Πατρώνυμο και Διεύθυνση εργασίας.

Την απόδειξη θα την αποστέλλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών Μάρνης 10 Αθήνα ή θα την παραδώσετε στα γραφεία του Συνδέσμου έως 5/10 το αργότερο.

Η παραπάνω διαδικασία δύναται να γίνει και ομαδικά ανά Δήμο ή φορέα ως εξής:

Ομαδική κατάθεση στην τράπεζα η οποία θα συνοδεύεται με συγκεντρωτική κατάσταση συμμετεχόντων - υπόδειγμα της οποίας παραθέτουμε εδώ – και αποστολή με τους ως άνω περιγραφόμενους τρόπους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες καταθέσεις γίνουν μετά τις 5/10 θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και ο Σύνδεσμος θα επιστρέψει τα χρήματα, οι δε αιτήσεις δεν θα συμπεριληφθούν στην δικαστική προσφυγή.

Βήμα 2ο :

Έως 5/11/2011 θα πρέπει να συγκεντρώσετε και να αποστείλετε ταχυδρομικά τα παρακάτω :

  1. Βεβαίωση εργασίας
  2. ΦΕΚ διορισμού ή πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας ή πρωτόκολλο ορκομωσίας ή Σύμβαση εργασίας (ΣΜΕ ή ΣΟΧ ή άλλο)
  3. Αναγγελία εκτέλεσης οχτάωρης απασχόλησης με υπογραφή ότι γίνεται δεκτό με κάθε νόμιμη επιφύλαξη.
  4. Γενικό Δικαστικό Πληρεξούσιο προς τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο (Αναστάσιο Παπαγγέλου του Κωνσταντίνου – Λεωνίδα, κάτοικο Αθηνών, οδός Σίνα, αρ. 36, ΤΚ. 10672, ΑΜ/ΔΣΑ 28562) , όπου εντός των άλλων θα αναγράφεται : «Ειδικότερα, εξουσιοδοτείται ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος να ασκήσει ο ίδιος ή οι συνεργάτες που θα επιλέξει, κάθε τακτικό και έκτακτο ένδικο μέσο και βοήθημα, κατά της αύξησης του ωραρίου του/ων εξουσιοδοτούμενου/ων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (ουσίας και ακυρωτικών) χωρίς αύξηση των αποδοχών του/τους, να παρασταθεί –ο ίδιος ή οι συνεργάτες που θα επιλέξει- ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας για την υποστήριξη των δικογράφων που θα καταθέσει επ’ ονόματί του/τους, να ασκήσει παρεμβάσεις, προσθήκες, να παρασταθεί κατά τη Δημοσίευση της αποφάσεως, να ασκήσει τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και/ή βοηθήματα κατά της πιθανής αρνητικής εκδοθησσόμενης αποφάσεως και γενικώς να προβεί σε κάθε ενέργεια επ’ ονόματι του/των εντολέα/ων, να παρίσταται σε κάθε δικάσιμο (ο ίδιος ή οι απ’ αυτόν εξουσιοδοτούμενοι Δικηγόροι) και να εκδικάζει τις υποθέσεις άνευ αναβολής, έστω και σε περίπτωση προσωπικού του κωλύμματος παραστάσεως».

Το Γενικό Δικαστικό Πληρεξούσιο είναι απαραίτητο γιατί η προσφυγή κατατίθεται στα Διοικητικά Δικαστήρια(ουσίας και ακυρωτικών).

Προτείνουμε να γίνει ομαδικά ανά φορέα ή Νομό ώστε να περιοριστεί το κόστος στο ελάχιστο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Συνδέσμου.

Παρακαλούμε να τηρήσετε τις ως άνω ημερομηνίες.

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                              Η Γεν.Γραμματέας

Καλαϊτζή Ευαγγελία                                                 Προβατά Βασιλική

Επισκέπτες

Έχουμε 27 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube