21 Ιανουάριος 2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, παρ.2 α του Ν.3905/2010 αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010. Σύμφωνα με την αντικατάσταση παρατείνεται η λειτουργία των υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του προσωπικού των Δήμων. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών θα καθοριστεί ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51, παρ.1 δ του Ν.3905/2010 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3584/2007 που αφορούν τη διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Δήμων. Επισυνάπτουμε το σχετικό νόμο όπου στο άρθρο 51 στις ειδικές ρυθμίσεις αναφέρεται αναλυτικά στη θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, στην τοποθέτησή τους και στη διάρκεια χρόνου άσκησης των καθηκόντων τους.

Συνημμένα Aρχεία:
Download this file (N.3905-2010-2.pdf)Νόμος939 Kb

Επισκέπτες

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αίτηση Εγγραφής

Είσαι Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΤΕΙ;
Γίνε μέλος τώρα !

Αίτηση

ΠΑ.ΣΥ.ΒΝ Social

ΠΑΣΥΒΝ Facebook ΠΑΣΥΒΝ Twitter ΠΑΣΥΒΝ YouTube